Had to do VS must have done (“Musiała wyjść wcześniej”)

 

Obowiązek vs przypuszczenie

Polskojęzyczni użytkownicy języka angielskiego nierzadko mają kłopoty ze sformułowaniem wypowiedzi zawierających czasownik “musieć”. Źródłem problemu jest podwójna funkcja słowa w języku ojczystym, służąca zarówno do orzekania o obowiązku jak i wyrażania pewności w przypuszczeniu.

Zatem zdanie “Anna musiała wyjść wcześniej” może będzie miało w angielskim różne brzmienie, w zależności od kontekstu. Jeśli jest to informacja dotycząca obowiązku (Anna musiała wyjść wcześniej, ponieważ chciała uniknąć podróży w godzinach szczytu), poprawną konstrukcją angielską będzie to have to do sth, czyli:

Ann had to leave earlier, as she wanted to avoid rush hours.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdzie podmiot wyraża pewność w swoim przypuszczeniu dotyczącym wcześniejszych czynności dopełnienia. Zatem zdanie Pukamy już od 5 minut, Anna musiała wyjść wcześniej (przed naszym przybyciem) przetłumaczymy wykorzystując konstrukcję czasownika modalnego w czasie przeszłym modal + have done, czyli:

We’ve been knocking for five minutes, Ann must have left ealier.

Oczywiście również i w takim kontekście siłę przypuszczenia możemy osłabić używając pozostałych czasowników modalnych, takich jak could czy might: It would be quite unusual for Ann, but she might actually have left earlier.

 

Mustn’t ≠ nie musieć

Pamiętajmy także o formach negatywnych.

Zaprzeczeniem she had to leave earlier będzie she didn’t have to leave earlier, jako że “have” w konstrukcji to have to do sth zaprzeczamy partykułą “not”.

Inaczej wygląda przeczenie czasownika modalnego must, który w formie negatywnej must not (= mustn’t) oznacza nie tyle brak obowiązku (“nie musieć”), ile dość kategoryczny zakaz (“nie wolno”):

Students must not leave the classroom without the teacher’s permission.

W kolejnych postach wrócimy do problematycznej kwestii czasowników modalnych w czasie przeszłym, gdzie przypomnimy dalsze rozbieżności między formami orzekającymi i przeczącymi modali.

 

STRONA GŁÓWNA

 

Następny Post
Poprzedni Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *