Future time clauses

Zagadkowo brzmiące future time clauses to nic innego, jak konstrukcja zdania wymagająca użycia czasu teraźniejszego do mówienia o przyszłości. Wymusza ją zastosowanie następujących przyimków:

after         as         as soon as         before         by the time         until         when

 

Future time clause przeważnie zakłada użycie czasu present simple w części zdania określanej wspomnianym przyimkiem, np. Ona zadzwoni do ciebie, jak tylko wróci z przerwy na lunch:

She will call you as soon as she returns from her lunch break.

 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku zdań warunkowych, możemy zamienić kolejność obu części zdania w ten sposób, że zdanie nie zawierające czasownika traktowane jest jako okolicznikowe, a zatem od zdania z orzeczeniem oddzielone będzie przecinkiem: Before the lawyer gets here, we will have all the papers ready for him.

 

Present perfect

Dopuszczalne jest również zastosowanie czasu present perfect, co pozwoli nam zaakcentować fakt, że czynność główna (część zdania z orzeczeniem) wystąpi dopiero wtedy, kiedy czynność warunkowa (część zdania w fukncji okolicznika) zostanie zakończona, np. Skontaktujemy się z panią, kiedy podejmiemy decyzję:

We will contact you when we have made our decision.

 

Pamiętajmy, że część główna zdania w future time clauses występuje przeważnie w czasie future simple. Do wyjątków należą:

  • tryb rozkazujący — Remember to sign your paper before you hand it in
  • czasowniki modalne — I should be able to call you after I finally arrive in Paris

 

STRONA GŁÓWNA
Następny Post
Poprzedni Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *