Month: March 2016

Remind VS remember (przypominać i pamiętać)

W dzisiejszym poście przybliżamy częsty problem wynikający z wielorakiego znaczenia polskich czasowników “pamiętać” i “przypominać”. Ich dwa podstawowe odpowiedniki angielskie, często mylone przez polskojęzycznych użytkowników tego języka, to to remind oraz to remember.   Remind To remind jest czasownikiem przechodnim, co oznacza, że wymaga użycia dopełnienia. Odpowiada zatem polskiemu “przypominać komuś”, a nie “przypominać sobie”. Read More …

Be in VS Be to (“Już dwa razy byłem w Japonii”)

Jednym ze stałych elementów small talku jest opowiadanie o własnych doświadczeniach. Polskojęzyczni użytkownicy języka angielskiego uskarżają się często na problem wynikający z użycia czasu teraźniejszego Present Perfect do opowiadania o przeszłości. Dodatkową trudność sprawia im także rozróżnienie konstrukcji to be in od to be to. W tym poście postaramy się rozwiać te wątpliwości raz na Read More …

Mowa zależna + Checklista (Reported Speech)

Przypominamy garść kluczowych zagadnień związanych z raportowaniem słów innych – tym razem w ujęciu praktycznym: bez gramatycznych układanek, za to z punktu widzenia użytkownika. Stąd kategoria, w której tej post wylądował. Na koniec dodajemy przydatną checklistę. Rozpoczynamy kilkoma pytaniami kontrolnymi: Czy czasownik raportujący jest zawsze w czasie przeszłym? Czy możemy pozostawić czasownik główny bez cofania Read More …

Had to do VS must have done (“Musiała wyjść wcześniej”)

  Obowiązek vs przypuszczenie Polskojęzyczni użytkownicy języka angielskiego nierzadko mają kłopoty ze sformułowaniem wypowiedzi zawierających czasownik “musieć”. Źródłem problemu jest podwójna funkcja słowa w języku ojczystym, służąca zarówno do orzekania o obowiązku jak i wyrażania pewności w przypuszczeniu. Zatem zdanie “Anna musiała wyjść wcześniej” może będzie miało w angielskim różne brzmienie, w zależności od kontekstu. Read More …