Logo Header

Posted by Veris on June 1, 2016

Below VS under

Dziś kolejny post rozwiewający wątpliwości osób polskojęzycznych uczących się angielskiego. Tym razem podpowiadamy, jak odróżnić, czy poprawnym przyimkiem będzie below czy under i analogicznie — above czy over.   Below & above Ta para może być uznana za odpowiednik polskich przyimków poniżej i powyżej. Przyimki te oznaczają bowiem, że dany obiekt usytuowany jest w wyższym lub niższym położeniu względem jakiegoś punktu odniesienia. Co Read More …

Posted by Veris on May 31, 2016

State verbs

Co to jest? State verbs to nic innego, jak czasowniki wyrażające stany, a nie czynności (wyrażane z kolei przez action verbs). Do owych stanów zaliczamy: uczucia myślenie wydawanie się zależność i należenie zmysły Listę state verbs można znaleźć w każdym podręczniku na poziomie Intermediate wzwyż, dlatego nie będzie reprodukowana tutaj.   Na czym to polega? Read More …

Posted by Veris on May 31, 2016

See sb doing VS see sb do

Niekiedy w toku rozmowy towarzyskiej potrzebujemy zrelacjonować wydarzenie, którego byliśmy świadkiem. Pojawia się wtedy pytanie, czy czasownik see lub hear powinien łączyć się z bezokolicznikiem czy z formą -ing. Odpowiedź brzmi: obie konstrukcje są poprawne, jednak oznaczają coś zgoła odmiennego.   See sb doing Gdy występuje po nich gerund, czasowniki zmysłów (see, hear, feel, itp.) wskazują, że mówiący był Read More …

Posted by Veris on May 30, 2016

Future time clauses

Zagadkowo brzmiące future time clauses to nic innego, jak konstrukcja zdania wymagająca użycia czasu teraźniejszego do mówienia o przyszłości. Wymusza ją zastosowanie następujących przyimków: after         as         as soon as         before         by the time         until         Read More …

Posted by Veris on May 30, 2016

Until VS by (do punktu w czasie)

Kolejnym zagadnieniem sprawiającym problemy polskim użytkownikom języka angielskiego jest określanie czasu do konkretnego punktu w przyszłości. Trudności polegają na tym, że polski przyimek “do” posiada dwie różne funkcje, którym odpowiadają dwa odmienne przyimki angielskie: until oraz by.   Until Until określa czynności i stany trwające aż do określonego punktu w czasie, w którym to kończą się lub ustępują. Istotne Read More …

Posted by Veris on March 20, 2016

Remind VS remember (przypominać i pamiętać)

W dzisiejszym poście przybliżamy częsty problem wynikający z wielorakiego znaczenia polskich czasowników “pamiętać” i “przypominać”. Ich dwa podstawowe odpowiedniki angielskie, często mylone przez polskojęzycznych użytkowników tego języka, to to remind oraz to remember.   Remind To remind jest czasownikiem przechodnim, co oznacza, że wymaga użycia dopełnienia. Odpowiada zatem polskiemu “przypominać komuś”, a nie “przypominać sobie”. Read More …

Posted by Veris on March 18, 2016

Be in VS Be to (“Już dwa razy byłem w Japonii”)

Jednym ze stałych elementów small talku jest opowiadanie o własnych doświadczeniach. Polskojęzyczni użytkownicy języka angielskiego uskarżają się często na problem wynikający z użycia czasu teraźniejszego Present Perfect do opowiadania o przeszłości. Dodatkową trudność sprawia im także rozróżnienie konstrukcji to be in od to be to. W tym poście postaramy się rozwiać te wątpliwości raz na Read More …

Posted by Veris on March 8, 2016

Mowa zależna + Checklista (Reported Speech)

Przypominamy garść kluczowych zagadnień związanych z raportowaniem słów innych – tym razem w ujęciu praktycznym: bez gramatycznych układanek, za to z punktu widzenia użytkownika. Stąd kategoria, w której tej post wylądował. Na koniec dodajemy przydatną checklistę. Rozpoczynamy kilkoma pytaniami kontrolnymi: Czy czasownik raportujący jest zawsze w czasie przeszłym? Czy możemy pozostawić czasownik główny bez cofania Read More …

Posted by Veris on March 1, 2016

Had to do VS must have done (“Musiała wyjść wcześniej”)

  Obowiązek vs przypuszczenie Polskojęzyczni użytkownicy języka angielskiego nierzadko mają kłopoty ze sformułowaniem wypowiedzi zawierających czasownik “musieć”. Źródłem problemu jest podwójna funkcja słowa w języku ojczystym, służąca zarówno do orzekania o obowiązku jak i wyrażania pewności w przypuszczeniu. Zatem zdanie “Anna musiała wyjść wcześniej” może będzie miało w angielskim różne brzmienie, w zależności od kontekstu. Read More …

Posted by Veris on February 28, 2016

Academic Vocab 1 – Łączniki I (and, but, or, so & if)

Witamy w pierwszej odsłonie cyklu postów dotyczących formalnego słownictwa preferowanego w tekstach naukowych. Rozpoczynamy pierwszą serią łączników (adverbial conjunctions) z podziałem  na pełnione funkcje oraz przykładami z literatury. Jest to część materiału pierwotnie skompilowanego na potrzeby kursu angielskiego dla naukowców – Veris Academics. Źródło cytatów: Google Scholar.