Category: Academic

Academic Vocab 1 – Łączniki I (and, but, or, so & if)

Witamy w pierwszej odsłonie cyklu postów dotyczących formalnego słownictwa preferowanego w tekstach naukowych. Rozpoczynamy pierwszą serią łączników (adverbial conjunctions) z podziałem  na pełnione funkcje oraz przykładami z literatury. Jest to część materiału pierwotnie skompilowanego na potrzeby kursu angielskiego dla naukowców – Veris Academics. Źródło cytatów: Google Scholar.