Category: B2

Below VS under

Dziś kolejny post rozwiewający wątpliwości osób polskojęzycznych uczących się angielskiego. Tym razem podpowiadamy, jak odróżnić, czy poprawnym przyimkiem będzie below czy under i analogicznie — above czy over.   Below & above Ta para może być uznana za odpowiednik polskich przyimków poniżej i powyżej. Przyimki te oznaczają bowiem, że dany obiekt usytuowany jest w wyższym lub niższym położeniu względem jakiegoś punktu odniesienia. Co Read More …

Had to do VS must have done (“Musiała wyjść wcześniej”)

  Obowiązek vs przypuszczenie Polskojęzyczni użytkownicy języka angielskiego nierzadko mają kłopoty ze sformułowaniem wypowiedzi zawierających czasownik “musieć”. Źródłem problemu jest podwójna funkcja słowa w języku ojczystym, służąca zarówno do orzekania o obowiązku jak i wyrażania pewności w przypuszczeniu. Zatem zdanie “Anna musiała wyjść wcześniej” może będzie miało w angielskim różne brzmienie, w zależności od kontekstu. Read More …