What we focus on, we become.

D A V I D   T A Y L O R

Lektor


Prowadzącym treningi w ramach inicjatywy Veris Education jest Jarosław Szymański — profesjonalny lektor języka angielskiego z 10–letnim stażem w dydaktyce oraz rzetelnym wykształceniem nauczycielskim, filologicznym i humanistycznym.

Posiada kierunkowe przygotowanie metodyczne zdobyte podczas studiów pierwszego stopnia w kolegium nauczycielskim, a także doskonałe kompetencje językowe — wzbogacone o zakres wysokiej, eleganckiej angielszczyzny — nabyte podczas filologicznych studiów magisterskich. Lektor Veris wyróżnia się znajomością żywego języka, nienaganną brytyjską wymową oraz wrażliwością na kontekst kulturowy, wykształconą podczas studiów i pobytu w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju wzbogacił repertuar swoich kompetencji o wrażliwość na niuanse językowe i wyczucie różnic pomiędzy językiem polskim a angielskim podczas podyplomowych studiów z zakresu przekładu specjalistycznego.

Portfolio lektora Veris obejmuje szerokie, udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów, konkursów i certyfikatów językowych oraz szkoleniu osób dorosłych używających języka angielskiego w celach zawodowych. W ramach inicjatywy Veris Academics (więcej >) prowadzi indywidualne szkolenia z angielskiego akademickiego dla wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 2014–2015 prowadził autorski kurs pisania artykułów naukowych (academic writing) dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich warszawskiego Uniwersytetu SWPS.

Obecnie pracuje nad przygotowaniem dwojga Słuchaczy do Olimpiady Językowej Gimnazjalistów i certyfikatu IELTS, a także prowadzi coaching językowy z zakresu Professional English dla naukowców, farmaceutów, pracowników firm międzynarodowych oraz ludzi biznesu.

Zapraszamy do współpracy   KONTAKT