Start where you are. Use what you have. Do what you can.

A R T H U R   A S H E

Kiedy wybrać native speakera?


Wielu uczących się języka obcego zastanawia się nad nauką u rodzimego użytkownika danego języka, czyli tzw. native speakera. Istnieje obiegowa opinia, iż jest to najlepszy wybór dla osób zdecydowanych uczyć się w formie zajęć indywidualnych i dysponujących odpowiednio wysokim budżetem, ponieważ nikt nie posługuje się językiem tak dobrze, jak jego autentyczni użytkownicy. W rzeczywistości jednak, jak to często bywa w przypadku skomplikowanej materii nauki języków obcych, sprawa jest bardziej złożona.


Kiedy warto pracować z native speakerem?


Do niezaprzeczalnych argumentów za współpracą z native speakerem należą kontakt z żywym językiem, możliwość osłuchania się z rodzimą wymową oraz nierzadko też brak możliwości komunikowania się w języku ojczystym uczącego się. Rozmowy z nativem wzbogacą zasób leksykalny osoby uczącej się o szereg wyrażeń idiomatycznych, związków frazeologicznych oraz konstrukcji używanych w mowie potocznej wraz ze wskazaniem, które z nich będą najbardziej odpowiednie i naturalne w danym kontekście. Kolejną korzyścią, jaką słuchacz wyniesie z takich spotkań jest kontakt z naturalną i rodzimą wymową, co jest o tyle istotne, iż osoby oceniające poziom zaawansowania językowego innych zwracają wielką uwagę właśnie na wymowę. Równie ważny jest brak możliwości komunikowania się w języku innym niż docelowy, który na osobie uczącej się wymusza wykazanie się inwencją, kreatywnością i determinacją w produkcji znaczenia i w interakcji w języku obcym.

Kto zatem powinien rozważać współpracę z native speakerem? Przede wszystkim osoby na wyższych poziomach zaawansowania, od CEFR B2 wzwyż, a także osoby mające na co dzień intensywny kontakt z innymi native speakerami (ale niekoniecznie już z obcokrajowcami, którzy sami nie są rodzimymi użytkownikami danego języka). Praca z nativem sprawdzi się w przypadku osób o zaawansowanych umiejętnościach komunikacyjnych (Independent i Proficient User), którym zależy na zniwelowaniu efektu “środkowoeuropejskiego akcentu” oraz tym, którzy potrzebują efektywnie i płynnie komunikować się w rozmaitych kontekstach sytuacyjnych, takich jak na przykład small talk.

Kiedy wybrać doświadczonego trenera językowego?


Możliwości doświadczonego trenera językowego wychodzą daleko poza nierzadko ograniczoną ofertę native speakerów, dzięki przygotowaniu dydaktycznemu, doświadczeniu zarówno w nauczaniu języka obcego, jak i uczeniu się go, a także dogłębnemu zrozumieniu różnic pomiędzy językiem ojczystym (L1) osoby uczącej się i językiem docelowym (L2).

Po pierwsze, trener posiada rzetelne wykształcenie językowe oraz przygotowanie dydaktyczne, co bardzo istotnie odróżnia jego lub jej ofertę od tej prezentowanej przez wielu native speakerów obecnych na rynku edukacyjnym. Brak podstawowych kompetencji w przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności językowych osoby uczącej się oraz zarządzania procesem rozwoju sprawia, iż znaczna część native’ów jest w stanie zaoferować niewiele więcej ponad standardowe konwersacje.

Po drugie, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dostarcza trenerowi wielu różnorodnych narzędzi dydaktycznych, które pozwalają kierować procesem rozwoju kompetencji w sposób urozmaicony i skuteczny. Nie należy również zapominać, że trener i osoba ucząca się posiadają wspólne doświadczenie w uczeniu się L2, co z kolei dostarcza temu pierwszemu cennej wiedzy niedostępnej dla osób, które opanowały dany język w sposób zupełnie odmienny, bo naturalny — dla native speakera jest to przecież L1.

Po trzecie, w odróżnieniu od native’a, trener rozumie zasady produkcji L2 przez osobę uczącą się. Zgodnie z założeniami Metody CLT, osoba ucząca się języka osiąga pewnego rodzaju sukces za każdym razem, gdy jej wypowiedź zostanie poprawnie zrozumiana przez rozmówcę. Podobnie jak native speaker, doświadczony lektor wie, kiedy dana wypowiedź byłaby zrozumiała dla osób nieposługujących się L1 słuchacza. Jednakże znajomość L1 nie jest przeszkodą, ale źródłem kolosalnej przewagi treningu z doświadczonym lektorem nad zajęciami oferowanymi przez native speakera: jak sugeruje CLT, wiedza ta umożliwia cenny wgląd w zasady produkcji L2 przez osobę uczącą się, a co za tym idzie, także w naturę i przyczynę popełnianych przez nią błędów. Dzięki temu, w odróżnieniu od native’a, który przeważnie ogranicza się do korekcji błędów uczącego się, doświadczony trener nie tylko wychwyci błędne użycie L2, ale też zidentyfikuje jego źródło i interweniuje u podstaw przedstawiając kluczowe różnice pomiędzy L1 i L2, ilustrując je przykładami w obu językach oraz tłumacząc poprawne zastosowanie danego aspektu języka obcego.

Zapraszamy do współpracy   KONTAKT