Proces

NASZA IDEA PROCESU
Naszym nadrzędnym trybem działania jest osiąganie konkretnych, jasno sprecyzowanych celów. Jednakże każdy cel — bez względu na to, jak doniosły i odległy w czasie — jest jedynie krokiem naprzód ku realizowaniu dalszych celów i osiąganiu kolejnych marzeń. Podobnie jak napotykane przez nas problemy nie są przeszkodą, ale drogowskazem kierującym nas naprzód, tak wymierne cele są jedynie przystankiem na drodze rozwoju, a nie końcem tej podróży. Wyznajemy zatem zasadę ciągłego doskonalenia się, a jednocześnie wierzymy, że najlepszym sposobem realizacji tej zasady jest ustrukturyzowany, opracowany strategicznie i zaplanowany w czasie proces.

JAK TO DZIAŁA?
Opieramy się na zasadzie, mówiącej, że najbardziej efektywne teorie, to te najprostsze, o najmniejszej liczbie założeń i pojęć. Droga do osiągnięcia każdego celu może zatem zawierać się jedynie w kilku prostych krokach, trafnie uchwyconych przez Davida Taylora w książce The Naked Leader. W swojej formule sukcesu, wyłożonej w sposób pozbawiony szumu i hokus-pokus typowych dla literatury motywacyjnej i podręczników samorozwoju, Taylor daje wyraz swojemu przekonaniu, iż realizacja każdego właściwie celu to w rzeczywistości proces składający się z czterech kroków:

Krok 1. Określ swój cel, czyli gdzie chcesz dotrzeć
Krok 2. Określ swoje miejsce, czyli gdzie znajdujesz się tu i teraz
Krok 3. Określ drogę, czyli co musisz zrobić, aby przejść z tu i teraz do Twojego celu
Krok 4. Zrób to!

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE?
1. Know where you want to go. Podczas pierwszego spotkania Słuchacz opowiada o sobie, swoich ambicjach, oczekiwaniach i marzeniach. Trener językowy aktywnie słucha, zadaje odpowiednie pytania i oferuje feedback skłaniający do refleksji. Następnie wspólnie przekładają tak określone potrzeby na sprecyzowane cele językowe prowadzące do rozwoju kompetencji lingwistycznych osoby uczącej się.

2. Know where you are now. W dalszych rozmowach coach określa aktualną sytuację językową Klienta. Analizowana jest biegłość porozumiewania się w rozmaitych kontekstach sytuacyjnych, płynność i swoboda komunikacji, a także stopień zaawansowania językowego. Trener określa charakter błędów i blokad komunikacyjnych oraz identyfikuje ich potencjalne źródło.

3. Know what you have to do, to get to where you want to go. W oparciu o tę wiedzę, trener opracowuje spersonalizowany plan szkolenia zorientowanego na rozwój konkretnych umiejętności komunikacyjnych. Dzieje się to z uwzględnieniem środków, jakimi dysponuje Słuchacz: perspektywy czasowej przewidzianej na osiągnięcie celu, zasobów czasu do wykorzystania pomiędzy spotkaniami oraz dostępnego budżetu.

4. Do it! Słuchacz i coach zawiązują i budują partnerską relację bazującą na motywacji i zaangażowaniu obu stron, a zmierzającą do możliwie pełnego rozwoju potencjału osoby uczącej się. Proces ten oparty jest na systemie skutecznej nauki, wspartym przez wyselekcjonowane i urozmaicone materiały dydaktyczne dostosowane do zainteresowań Klienta (przeczytaj o tym więcej tutaj). Zajęcia odbywają się przy zastosowaniu Metody Komunikacyjnej (Metoda CLT), a nadrzędnym priorytetem szkolenia pozostaje rozwój kompetencji językowych Słuchacza umożliwiających efektywną komunikację.

There is no right or wrong, there is only what takes you closer to your dream, and what does not.

D A V I D   T A Y L O R

Coaching Veris

Dowiedz się więcej o coachingu językowym lub skontaktuj się z nami.