The history of learning amounts to a history of specialization.

B E R R Y L   S M A L L E Y

Profil Słuchacza


Prowadzimy szkolenia jedynie w obszarze naszej ściśle określonej specjalizacji, czyli indywidualnego treningu językowego osób dorosłych i starszej młodzieży, na średnich i wyższych poziomach biegłości językowej. Poprzez dążenie do osiągnięcia wymiernego, indywidualnie zdefiniowanego sukcesu, wspieramy naszych Słuchaczy w realizacji ich potrzeb i spełnianiu językowych marzeń.

Szanując czas i pieniądze naszych Klientów, a także zaufanie, jakim darzą oni jakość Veris, podejmujemy współpracę z osobami o określonych potrzebach i wymaganiach dotyczących poziomu kształcenia.

Kto zatem skorzysta najwięcej biorąc udział w naszych treningach?

osoby o sprecyzowanych celach językowych, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia określonego sukcesu osobistego, naukowego lub zawodowego

osoby oczekujące spersonalizowanego programu szkolenia oraz skupienia wyłącznie na ich potrzebach

osoby znajdujące się na wyższych poziomach zaawansowania językowego i ceniące swobodę, jaką oferuje elastyczne tempo pracy

osoby oczekujące stworzenia pewnego rodzaju więzi z Lektorem, w pełni zaangażowanym w proces szkolenia

Zapraszamy do współpracy   KONTAKT