CEL
Pani Dorota trafiła do nas z polecenia znajomej farmaceutki, z którą pracowaliśmy już wcześniej. Objęła właśnie posadę kierowniczki w dynamicznie rozwijającej się aptece, często odwiedzanej przez obcokrajowców posługujących się wyłącznie językiem angielskim. Dodatkowo, głównym szefem apteki był również obcokrajowiec — Amerykanin regularnie odwiedzający Polskę i wizytujący podlegające mu placówki na terenie całego kraju.

Pani Dorota nigdy wcześniej nie uczyła się angielskiego (w liceum i na studiach pracowała z językiem francuskim), więc jej biegłość w zakresie języka angielskiego była na poziomie A0. W drodze wyjątku (minimalny poziom uczestników naszych szkoleń to B1) zaoferowaliśmy Pani Dorocie pomoc w realizacji zamierzonego celu, jakim było uzyskanie kompetencji językowych pozwalających na podstawowy zakres komunikacji w kontekście zawodowym zarówno z szefostwem firmy jak i z klientami apteki.


PROGRAM
Mając na uwadze brak wcześniejszych doświadczeń z językiem oraz zdefiniowany zakres interakcji z rozmówcami, opracowaliśmy zbalansowany program nauczania z naciskiem na rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się mówioną angielszczyzną. Aspekty gramatyczne i strukturalne języka zostały odpowiednio ograniczone na rzecz aspektów funkcjonalnych, pogłębionej leksyki, w tym specjalistycznej, oraz rozwoju właściwych umiejętności komunikacyjnych.

Zgodnie z założeniami Metody CLT (przeczytaj więcej o tej metodzie nauczania tutaj) skupiliśmy się również na płynności rozumienia i produkcji języka mówionego, pracy na materiale autentycznym oraz pogłębionej, celowej interakcji w kontekście właściwym dla komunikacji poza zajęciami. Istotnym elementem szkolenia były zatem ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról, symulacji oraz improwizacji w zmieniających się warunkach sytuacyjnych. Kontakt z językiem poza zajęciami (Pani Dorota zaczęła obsługiwać klientów–obcokrajowców już po kilku miesiącach trwania kursu) ułatwiał również odniesienie procesu i celów cząstkowych nauki do bezpośrednich i aktualnych doświadczeń językowych osoby uczącej się.


SUKCES
Po roku wytrwałej i systematycznej pracy nadszedł wspólny sukces – udana wizyta szefa apteki, którego po raz pierwszy podjęła Pani Dorota. Z nową motywacją i zapałem do dalszej nauki, Pani Dorota zdecydowała się kontynuować szkolenie, aby jeszcze bardziej podnieść swoje kompetencje. Po około sześciu kolejnych miesiącach intensywnej nauki zdiagnozowaliśmy biegłość językową Pani Doroty na poziomie B1.

Obecnie Pani Dorota wraca po krótkiej przerwie do pracy na kursie szkoleniowym Veris z zamiarem dalszego rozwoju swoich umiejętności, aby niebawem osiągnąć biegłość w pełni niezależnego użytkownika języka.

Pakiet Professional

Dowiedź się więcej o Pakiecie Professional lub skontaktuj się z nami.