CEL
Helena trafiła do Veris z polecenia innego Olimpijczyka pod koniec września. Jej celem było zdobycie tytułu laureata Olimpiady Języka Angielskiego Gimnazjalistów (OJAG), największego konkursu językowego w skali kraju o rozpiętości programowej od poziomu B1 w Etapie 1 do poziomu B2 z elementami C1 w finale. Według organizatorów OJAG przyciąga każdego roku około 20 000 uczestników. W każdej edycji Olimpiady do grona laureatów kwalifikuje się około 30–40 osób. Przeczytaj o korzyściach, jakie oferuje zdobycie tytułu Laureata. Więcej >

Hela bardzo płynnie posługiwała się językiem w mowie, miała sporą wiedzę o kulturze, historii i sytuacji politycznej krajów anglojęzycznych oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpretacji tekstu, czytania ze zrozumieniem i syntezy informacji. Wszystkie te kompetencje są istotne podczas kolejnych etapów Olimpiady, jednak OJAG — w odróżnieniu np. od zDolnego Ślązaka czy konkursu Union Jack — premiuje w znacznej mierze kompetencje związane z leksykalno-gramatycznymi aspektami języka i stawia nacisk na parafrazę gramatyczną, szeroki zasób słownictwa oraz umiejętność argumentacji i budowania ustrukturyzowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.


PROGRAM
Po zdiagnozowaniu poziomu i zakresu biegłości językowej Heleny stworzyliśmy spersonalizowany program nauczania oparty na sukcesywnym przygotowaniu do trzech kolejnych etapów Olimpiady. Obejmowały one wypełnianie testów gramatyczno–leksykalnych, opracowanie filmu (w etapie drugim) oraz przygotowanie wypowiedzi ustnych na dostarczone wcześniej pytania z zakresu wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Położyliśmy największy nacisk na nadrobienie zaległości gramatycznych, równomierny rozwój znajomości leksyki oraz opanowanie schematu ustrukturyzowanych wypowiedzi.


SUKCES
Po sześciu miesiącach intensywnej i systematycznej pracy osiągnęliśmy wspólny sukces — Hela została laureatką Olimpiady z niesamowitym wynikiem 93% punktów w finale. Przy okazji zdobyła również istotne wyróżnienia, plasując się w pierwszej piątce finalistów wojewódzkiego konkursu Union Jack.

Obecnie Helena kontynuuje naukę we Wrocławiu. Planuje podjęcie studiów na Uniwersytecie Harvarda lub Uniwersytecie Oksfordzkim, w zależności od kierunku, na który się ostatecznie zdecyduje. Życzymy jej wszelkiej pomyślności, powodzenia w realizacji marzeń i wielu kolejnych sukcesów.

Competition & Exam

Dowiedź się więcej o tym pakiecie lub skontaktuj się z nami.