CEL
Jan, uzdolniony student Politechniki Wrocławskiej, miał ściśle określony cel: zdobyć certyfikat potwierdzający biegłość językową na poziomie umożliwiającym przyjęcie na Uniwersytet Oksfordzki. Warunkiem postawionym przez uczelnię było uzyskanie certyfikatu IELTS z wynikiem 7 lub wyżej, co odpowiada zakresowi poziomów CEFR C1–C2.

Jako laureat wielu konkursów językowych w gimnazjum i liceum, Jan doskonale posługiwał się językiem angielskim w mowie, dlatego umiejętności te wymagały jedynie odświeżenia po dwuletniej przerwie w systematycznej nauce. Głównym celem naszego treningu było zatem rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności sprawdzanych podczas dwóch specjalistycznych części egzaminu: czytania i — prawdopodobnie najbardziej wymagającej ze wszystkich — pisania.


PROGRAM
Egzamin IELTS składa się z dwóch modułów: General Training i Academic. Stworzono je z myślą o weryfikacji kompetencji językowych osób ubiegających się o pracę lub staż za granicą oraz tych zamierzających podjąć studia w krajach anglojęzycznych.

Na podstawie diagnozy kompetencji językowych Jana stworzyliśmy indywidualny program szkolenia rozwijający umiejętności związane z rozumieniem i tworzeniem tekstu akademickiego. Równolegle pracowaliśmy nad rozwinięciem umiejętności płynnego posługiwania się mówioną angielszczyzną.


SUKCES
Efektem czterech miesięcy wytężonej i systematycznej pracy był wspólny sukces — Jan zdobył certyfikat IELTS z imponującym wynikiem 8.5 na 9 punktów możliwych. Organizatorzy egzaminu uznali to za wyczyn godny szczególnego uznania.

Obecnie Jan spełnia swoje marzenia studiując w Trinity College należącym do jednej z wiodących uczelni na świecie — University of Oxford. Gratulujemy mu zarówno doskonałego wyniku egzaminu, jak również przyjęcia do prestiżowego grona studentów Oksfordu, życząc kolejnych wielkich sukcesów naukowych.

Pakiet Certificate

Dowiedz się więcej o Pakiecie Certificate lub skontaktuj się z nami.