Logo Dark Blue

VERIS Education jest częścią oferty obejmującej specjalistyczne usługi językowe najwyższej jakości.

Właścicielem VERIS jest Jarosław Szymański — lektor języka angielskiego z 10-letnim doświadczeniem w dydaktyce. Posiada rzetelne wykształcenie filologiczne, nauczycielskie i humanistyczne zdobyte na uczelniach krajowych i zagranicznych. Stosuje autorski program nauczania indywidualnego oraz podejście do kształcenia zorientowane na osiąganie określonych celów.

Zajęcia prowadzi w oparciu o spersonalizowane plany dydaktyczne bazujące na idei coachingu językowego.