certificate

Pakiet Certificate

Pakiet ten obejmuje trening językowy mający za cel rozwój biegłości językowej potwierdzanej przez następujące certyfikaty Cambridge:

FCE (poziom B2)
CAE (poziom C1)
CPE (poziom C2)

W ramach tego pakietu oferujemy także spersonalizowany program rozwoju kompetencji językowych potwierdzanych certyfikatem:

IELTS (wynik 5.5–9, co odpowiada poziomom CEFR B2–C2)

Certyfikat ten jest szczególnie przydatny dla osób podejmujących studia lub ubiegających się o pracę w krajach anglojęzycznych.

Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.

W.   C L E M E N T   S T O N E

Współpraca

Dzięki przewidywalności wymagań kompetencyjnych, dostępności materiałów szkoleniowych i z góry ustalonym terminom egzaminów, współpraca w ramach tego pakietu jest najbardziej stabilna i harmonijna. Bazując na wynikach diagnozy biegłości językowej Słuchacza tworzymy indywidualny program szkolenia, który rozwija wszystkie sprawności językowe i wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki języka angielskiego.

Ze względu na to, że egzaminy te sprawdzają bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności, szkolenia w ramach pakietu Certificate prowadzone są w dłuższej perspektywie czasowej: sześciu miesięcy lub jednego roku.

Profil

Cambridge FCE (First), CAE (Advanced) oraz CPE (Proficiency) to trzy najwyższe z serii pięciu egzaminów sprawdzających ogólną biegłość językową osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Odpowiadają kolejno poziomom CEFR B2, C1 oraz C2. Każdy egzamin składa się z czterech lub pięciu części oceniających umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania oraz wiedzę leksykalno-gramatyczną. Certyfikaty wydawane przez University of Cambridge są honorowane przez liczne instytucje na całym świecie.

Egzamin IELTS jest jednym z najpopularniejszych testów językowych na świecie. Składa się z dwóch modułów: General Training i Academic, które stworzono z myślą o weryfikacji kompetencji językowych osób ubiegających się o pracę lub staż za granicą oraz tych zamierzających podjąć studia w krajach anglojęzycznych. Składa się z czterech części: mówienie i słuchanie są wspólne dla obu modułów, natomiast czytanie i pisanie dostosowane są do zakresu tematycznego każdego z modułów: ogólny angielski i angielski akademicki. Organizatorem egzaminu IELTS w Polsce jest British Council.

Zapraszamy do współpracy   KONTAKT