Metoda CLT

CO TO JEST?
Metoda CLT jest komunikacyjną metodą nauczania języka obcego (Communicative Language Teaching), czy właściwie szerszym podejściem do nauczania i uczenia się języka, wg którego celem nauki — a zarazem środkiem prowadzącym do jego osiągnięcia jest interakcja w języku docelowym. Metoda CLT kładzie nacisk na komunikację w różnych sytuacjach, podkreślając także opanowanie funkcjonalnych a nie jedynie strukturalnych aspektów danego języka. Umożliwia to nie tylko opanowanie wiedzy gramatyczno-leksykalnej, ale przede wszystkim rozwój umiejętności komunikacyjnych i zdolności tworzenia języka w rozmaitych kontekstach sytuacyjnych.

JAK TO DZIAŁA?
Nie trudno domyślić się, że Metoda CLT skupia się przede wszystkim na interakcji przez bezpośrednią komunikację w języku obcym. Wspomagają ją liczne ćwiczenia komunikacyjne, takie jak dyskusje moderowane, symulacje, wywiady, analizy przypadku oraz uczenie się przez uczenie innych (learning by teaching), a także wyselekcjonowane i urozmaicone materiały autentyczne. W odróżnieniu od tych przygotowanych z myślą o osobach dopiero uczących się języka, teksty autentyczne obejmują prasę, literaturę i inne media, z których korzystają realni użytkownicy danego języka obcego. Mając na uwadze aspekt metodyczny, CLT kładzie także nacisk na budowanie komunikacji z uwzględnieniem bezpośrednich doświadczeń słuchacza oraz utrzymywanie pogłębionego kontaktu z językiem również pomiędzy zajęciami z lektorem (out-of-classroom experience).

KIEDY CLT JEST NAJBARDZIEJ SKUTECZNA?
Zgodnie z założeniami metodycznymi, CLT umożliwia osiągnięcie optymalnych rezultatów, gdy osoba ucząca rozumie osobę uczącą się. Z tego powodu wskazane jest, aby obie te osoby pochodziły z tego samego regionu geograficznego i językowego. Pozwala to lektorowi w pełni zrozumieć wpływ języka ojczystego słuchacza na produkcję w języku docelowym, co jest niezwykle cenną wiedzą, często niedostępną dla rodzimych użytkowników danego języka. Kiedy zatem warto wybrać naukę z native speakerem, a kiedy najbardziej skuteczny będzie trening językowy z doświadczonym lektorem? Więcej >

Metoda CLT posiada szereg uniwersalnych zalet, które wzbogacą proces kształcenia języka obcego bez względu na profil szkolenia. Zaliczyć do nich można "adaptowalność" tej metody do indywidualnych uwarunkowań, umiejętności i potrzeb Klienta oraz nacisk, jaki kładzie ona na możliwie pełne "zanurzenie" słuchacza w języku docelowym. Jest to również metoda umożliwiająca przeprowadzenie szkolenia optymalnie sprzężonego z zasadami coachingu językowego. Więcej >

Kto zatem najbardziej skorzysta na nauce Metodą CLT? Niekoniecznie słuchacze wymagający silniejszego nacisku na rozwój kompetencji leksykalno-gramatycznych, gdyż nie wykorzystają oni pełnego potencjału CLT. Metoda ta wydaje się jednak stworzona dla osób o ściśle określonych potrzebach i celach komunikacyjnych. Z myślą o tej szczególnej grupie Słuchaczy stworzyliśmy Pakiet Professional.

Pakiet Professional

Dowiedz się więcej o Pakiecie Professional lub skontaktuj się z nami.