Coaching

CO TO JEST?
Coaching to inaczej szkolenie lub proces rozwoju, podczas którego trener (coach) wspiera osobę rozwijającą się w osiągnięciu konkretnych i spersonalizowanych celów osobistych lub zawodowych. Coaching językowy jest zatem treningiem rozwijającym kompetencje językowe słuchacza w oparciu o metody i zasady coachingu znanego ze świata sportu i biznesu, a jego podstawą jest nadal rzetelna i usystematyzowana wiedza lingwistyczna.

W odróżnieniu od standardowego nauczania, trening językowy skupia się na aktywnym rozwoju umiejętności i kompetencji językowych niezbędnych do osiągnięcia określonych celów. Coaching językowy jest zatem kolejnym wymiarem nauczania, który wynosi współpracę pomiędzy lektorem i słuchaczem na zupełnie nowy poziom.

JAK TO DZIAŁA?
Pierwszym etapem szkolenia językowego jest wspólne określenie celów słuchacza. Coach aktywnie słucha, zadając odpowiednie pytania i stymulując uczestnika szkolenia do refleksji nad własnymi potrzebami i oczekiwaniami. Korzystając z doświadczenia dydaktycznego trener opracowuje następnie indywidualny program szkolenia oraz spersonalizowany plan działania uwzględniający cele i predyspozycje Klienta oraz dostępną perspektywę czasową.

Zawiązuje się szczególny rodzaj partnerskiej więzi zorientowanej na rozwijanie kompetencji językowych słuchacza. Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu założeń Metody Komunikacycjnej (Metoda CLT >), a rolą trenera jest aktywne uczestniczenie w procesie kształcenia, budowanie motywacji słuchacza do samodzielnej pracy oraz elastyczne reagowanie na wszelkie zmiany pojawiające się w trakcie współpracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ COACHING?
Łącząc zalety skutecznego przekazywania wiedzy lingwistycznej z indywidualnym, empatycznym i zaangażowanym podejściem do potrzeb każdego Klienta, coaching językowy oferuje szeroką gamę możliwości niedostępnych dla słuchaczy podczas zwykłych kursów opartych na zasadzie instruktażu i eksplikacji. Poniżej przedstawiamy porównanie wybranych aspektów treningu językowego i standardowego nauczania.

Na podstawie własnych doświadczeń oraz materiału dostępnego na stronie organizacji Efficient Language Coaching: http://www.efficientlanguagecoaching.com/.

Coaching z Veris

Dowiedz się więcej o procesie coachingu lub skontaktuj się z nami.