c&e2

Pakiet Competition & Exam

Pakiet ten obejmuje coaching i rozwój kompetencji w przygotowaniu do konkursów językowych i egzaminów na poziomach biegłości CEFR B2–C1. Tworzymy i realizujemy spersonalizowane programy nauczania dla uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do następujących konkursów:

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
zDolny Ślązak Gimnazjalista
Union Jack

Jakie korzyści oferuje zdobycie tytułu Laureata? Więcej >

Oferujemy również szkolenia oparte o indywidualny plan rozwoju kompetencji językowych pod kątem egzaminu:

Matura 2016 (program rozszerzony)

No bird soars too high if he soars with his own wings.

W I L L I A M   B L A K E

Profil

Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów (OJAG) jest największym konkursem językowym dla uczniów gimnazjum w skali kraju o rozpiętości programowej od poziomu B1 w Etapie 1 do poziomu B2 z elementami C1 w finale. Wg organizatora, Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego, OJAG przyciąga każdego roku około 20 000 uczestników. W każdej edycji Olimpiady do grona laureatów kwalifikuje się około 30–40 osób. Jakie korzyści oferuje zdobycie tytułu Laureata? Więcej >

W odróżnieniu od innych liczących się konkursów organizowanych w województwie dolnośląskim – zDolnego Ślązaka czy konkursu Union Jack, OJAG premiuje w znacznej mierze kompetencje związane z leksykalno-gramatycznymi aspektami języka i stawia nacisk na parafrazę gramatyczną, szeroki zasób słownictwa oraz umiejętność argumentacji i budowania ustrukturyzowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Konkurs zDolny Ślązak nastawiony jest przede wszystkim na weryfikację kompetencji językowych w formie praktycznej oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych, podczas gdy Union Jack kładzie nacisk głównie na sprawdzanie znajomości realiów i historii Unii Europejskiej.

Współpraca

Podobnie jak w przypadku certyfikatów, trening przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym zakłada długoterminową i stabilną pracę nad zrównoważonym rozwojem wiedzy i umiejętności językowych przyszłego maturzysty. Podstawa programowa jest powszechnie znana, a rynek wydawniczy obfituje we wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne, od podręczników i repetytoriów po kursy online i dedykowane zestawy fiszek. Perspektywa czasowa przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym do od roku do dwóch lat, chociaż przewiduje się również przyspieszone kursy powtórkowe obejmujące ostatni semestr nauki wieńczony maturą.

Zupełnie inaczej rzecz się ma w przypadku konkursów językowych, gdzie zakres kolejnych faz każdej edycji imprezy podawany jest do informacji uczestników dosłownie z etapu na etap, zostawiając bardzo niewiele czasu na realne przygotowanie pod określone zadania, takie jak nagranie filmu wideo czy szczegółowe zapoznanie się z treścią zadanej lektury. Co więcej, nie istnieją pomoce dydaktyczne przygotowujące Słuchacza do udziału w konkretnym konkursie, a organizatorzy niechętnie publikują testy z lat ubiegłych.

Trening przygotowujący do konkursów językowych na poziomach wojewódzkim i krajowym należy zatem do kursów specjalistycznych, wyraźnie spersonalizowanych i dostosowanych do umiejętności i zakresu wiedzy indywidualnego Słuchacza. Ich program polega zatem w znacznej mierze od wyczucia, doświadczenia i skutecznego rozpoznania istniejącej sytuacji przez lektora. Kurs przygotowujący do konkursu językowego jest nastawiony na systematyczną, ale bardzo intensywną współpracę i trwa od pół do jednego roku.

Zapraszamy do współpracy   KONTAKT