professional2

Pakiet Professional

Pakiet Professional został opracowany z myślą o trzech grupach osób posługujących się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych:

w komunikacji z klientami porozumiewającymi się po angielsku
we współpracy z kontrahentami zagranicznymi
podczas pracy w środowisku międzynarodowym

W ramach tego pakietu oferujemy długoterminowe szkolenia rozwijające kompetencje językowe naszych stałych Słuchaczy, a także skuteczne wsparcie językowe w podejmowaniu konkretnych wyzwań komunikacyjnych, takich jak prezentacje, udział w konferencjach, przygotowanie do rozmowy o pracę, wyjazdu służbowego, czy podjęcia zagranicznych gości.

A goal is a dream with a deadline.

N A P O L E O N   H I L L

Profil

Trening w ramach pakietu Professional jest idealnym rozwiązaniem dla osób o potrzebach wykraczających poza ramy konwencjonalnych kursów oferowanych przez szkoły językowe. Jest on również najbardziej elastyczny, zarówno pod względem formy (częstotliwość spotkań i długość trwania kursu), jak i zakresu (który jest dostosowany do indywidualnych uwarunkowań uczestnika). Może on mieć postać długofalowego szkolenia językowego w kontekście zawodowym Klienta, zajęć konwersacyjnych utrwalających i pogłębiających umiejętności komunikacyjne, czy też doraźnych spotkań nastawionych za osiągniecie określonych celów językowych i przygotowanie do konkretnych wyzwań komunikacyjnych.

Współpraca

Szkolenia z komunikacji z klientami porozumiewającymi się po angielsku stworzyliśmy z myślą o osobach świadczących specjalistyczne usługi dla obcokrajowców, takimi jak lekarze czy farmaceuci. Kurs ten nastawiony jest przede wszystkim na płynną i efektywną komunikację w mowie, w sytuacjach wymagających specjalistycznych zwrotów i słownictwa. Ze względu na delikatną materię relacji z pacjentami uwrażliwiamy także na kontekst kulturowy i emocjonalne zabarwienie języka.

Szkolenia z zakresu współpracy z kontrahentami zagranicznymi opracowano dla ludzi biznesu, którzy prowadzą interesy poza granicami kraju. Celem kursu jest wypracowanie i rozwój umiejętności komunikacji w kontekście biznesowym zarówno w mowie jak i piśmie. Przygotowujemy do negocjacji handlowych, prezentacji, prowadzenia spotkań oraz pisania formalnej korespondencji w języku angielskim. Istotnym elementem kursu jest także międzynarodowa etykieta biznesowa.

Szkolenia przygotowujące do pracy w środowisku międzynarodowym dedykowane są szczególnie kadrze kierowniczej, której potrzeby wykraczają poza ściśle określony zakres danej dziedziny. Kurs nastawiony jest na rozwój szerszej biegłości językowej w zakresie komunikacji biznesowej, co obejmuje prowadzenie spotkań, prezentacji, konferencji i negocjacji. Celem jest przede wszystkim rozwój kompetencji komunikacyjnych w mówionej angielszczyźnie, dlatego kładziemy nacisk na naukę poprawnej wymowy, prowadzenie small talku, podejmowanie gości, międzynarodową etykietę biznesową oraz umiejętność płynnego poruszania się w środowisku międzykulturowym.

Zapraszamy do współpracy   KONTAKT