Until VS by (do punktu w czasie)

Kolejnym zagadnieniem sprawiającym problemy polskim użytkownikom języka angielskiego jest określanie czasu do konkretnego punktu w przyszłości. Trudności polegają na tym, że polski przyimek “do” posiada dwie różne funkcje, którym odpowiadają dwa odmienne przyimki angielskie: until oraz by.

 

Until

Until określa czynności i stany trwające aż do określonego punktu w czasie, w którym to kończą się lub ustępują. Istotne jest to, że przeważnie mówimy o sytuacji trwającej ciągle i bez przerwy do danego punktu. Poprawnym będzie więc zdanie — Zadzwoń do mnie o którejkowiek porze dzisiaj, pracuję do 18:

Call me anytime today; I’m working until 6 pm.

 

Jednakże błedem będzie używanie przyimka until, kiedy mówimy o deadline’ach (np. Prześlij mi ten raport do piątku, do godziny 14), ponieważ nie mamy utaj na myśli sytuacji ciągłej — wymóg dotyczy jedynie przesłania raportu nie później niż godzina 14 w piątek. W takich okolicznościach użyjemy przyimka by.

 

By

Przyimek by określa zatem punkt w czasie, do którego coś się wydarzy lub ma wydarzyć. Może to być zatem ten konkretny moment lub kiedykolwiek wcześniej:

Send me this report by Friday, 2 pm, please.

 

W zapamiętaniu różnicy pomiędzy until i by pomaga zatem następujące tłumaczenie:

  • Until = aż do
  • By = nie później niż

 

Warto pamiętać

Warto także pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, w mowie potocznej i sytuacjach nieformalnych możemy wymienić until na till (podwójne “l”) — We were at the meeting from 10 am till 1 pm.

Po drugie, mamy do dyspozycji kontstrukcję by the time, która służy do opisywania sytuacji, kiedy jedna czynność wydarzy lub wydarzyła się zbyt późno. Np. Konferencja skończy się, zanim w ogóle na nią dotrzemy (czyli: Dotrzemy na konferencję zbyt późno, bo ona już się skończy):

By the time we reach the building, the conference will be over!

 

 

Zauważmy, że wyrażenie by the time w odniesieniu do przyszłości osadzimy w konstrukcji gramatycznej present simple + future simple.

Inaczej wygląda to w przeszłości, kiedy użycie czasu past simple niejako wymusza zastosowanie cofającego past perfectRekrutacja skończyła się zanim wysłałem moją aplikację (czyli: Wysłałem moją aplikację zbyt późno, bo rekrutacja już się zakończyła):

By the time I sent my application, the recruitment process had finished.

 

Po trzecie, i najważniejsze, zarówno until/till jak i by the time zaliczamy do tzw. time words lub time phrases, których użycie wymusza zastosowanie future time clauses. O nich jednak opowiemy w kolejnym poście.

 

STRONA GŁÓWNA

 

Następny Post
Poprzedni Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *